Kujala Productions Finland Oy

Kujala Productions Finland Oy

Luotettavuus & Referenssit

maisema

Picture by Pentti Junna

 

Kujala, A. (2015). Esimiesten ammattijohtajuusvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella – muuttuuko myytti? Acta Wasaensia 333. Sosiaali- ja terveyshallintotiede 10. Vaasan yliopisto.

Ollila, S. (2006). Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa. Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana. Acta Wasaensia 156. Sosiaali- ja terveyshallinto 1. Vaasan yliopisto.

Ollila, S. (2008). Strategic support for managers by management supervision. Leadership in Health Services Vol. 21, No. 1.

Ollila, S. (2013). Productivity in Public Welfare Services is Changing: The Standpoint of Strategic Competence-Based Management. Social Work in Public Health. 28, 566–574

Ollila, S. & Kujala, A. (2013). Osallistumista edistämässä muuttuvassa kouluyhteisössä - Rehtorien näkemyksiä. Kirjassa: Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotispäivän kunniaksi. Toim.Ollila Seija & Raisio Harri. 324–343

Laine, P. & Ollila, S. (2016). Osallisuuden kokemus hajautetuissa asiantuntijaorganisaatioissa. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 4, 45–63.

Ollila, S. & Kujala, A. (2018). Narsistinen johtajuus sosiaali- ja terveysalalla. Hallinnon Tutkimus 4, 187–200.

Ollila, S. (2019). Narsismi työnohjauksessa. Osviitta 3, 5–9

Ollila, S & Kujala, A (2020). Moninaisuus työelämässä ja johtamisessa - erityisherkät persoonat työssä. Hallinnon Tutkimus 2, 90-102.

Ollila, S (2020). Erityisherkkyys - moninaisuuteen kytkeytyvä persoonallisuus. https://kollega.fi/-/blogit/vierailija-blogi/

Laaksonen, H & Ollila, S (Toim.)(2022). Henkilöstöjohtamisen moninaisuus - ajateltua, koettua, tutkittua. Helsinki: Oppian.

Katso animaatio tuote-esittelystä: https://youtu.be/PzZNJbkoImQ