Kujala Productions Finland Oy

HR-Check-Test®

Onnistu rekrytoinnissa – ota digitaalinen HR-Check-Test® käyttöön!

Skeletor juhlii

Picture by Seija Ollila


HR-Check-Test® on digitaalinen ja kansainvälinen rekrytoinnin tukimenetelmä, jolla organisaatio varmistaa hyvien johtajien ja työntekijöiden saatavuuden sekä vähentää virherekrytointien aiheuttaman vaihtuvuuden välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Pitkällä tähtäyksellä näillä tekijöillä on suuri vaikutus myös työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen organisaatioissa.

HR-Check-Test® perustuu tieteeseen ja tutkimukseen. Menetelmä sisältää väittämiä liittyen ihmisten toimintaan, käyttäytymiseen ja asenteisiin työelämässä. Johtajan/esimiehen testi mittaa 18 eri johtamisen osa-aluetta ja työntekijöiden testi yhdeksää (9) tekijää.

HR-Check-Test® ei mittaa osaamista työssä, joka selvitetään rekrytointitilanteessa muilla tavoin. Testit eivät korvaa psykologisia testejä, tarkempia henkilöarviointeja tai persoonallisuustestejä. Testit sopivat käytettäväksi toimialasta riippumatta yrityksissä, julkisissa organisaatioissa ja kolmannella sektorilla.

HR-CHECK-TESTIN® KÄYTTÖ KEHITYSKESKUSTELUSSA

  • kehityskeskusteluun tuleva henkilö täyttää kehityskeskustelun yhteydessä HR-Check-testin®

  • esimies saa tuloksen verkkosivulta

  • HR-Check-Testin® avulla johtaja/esimies valitsee keskustelun kohteeksi tärkeäksi katsomiaan osa-alueita henkilön antamista vastauksista

 
 

Hakijoiden seulontaa HR-CHECK-TESTILLÄ®

  • hakemusten läpikäyminen on aikaa vievää ja työlästä. HR-Check-Test® ei mittaa osaamista, koska se on erilainen kussakin tehtävässä
  • rekrytoija määrittelee haettavan tehtävän kannalta, mitä HR-Check-Testillä® mitattavia osa-alueita hän itse pitää tärkeänä haettavan tehtävän kannalta
  • rekrytointihaastattelija kirjautuu testijärjestelmään verkkosivulta ja antaa haastattelun yhteydessä testin vastattavaksi hakijalle
  • vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia
  • rekrytointihaastattelija tulostaa dokumentin verkkosivulta
  • HR-Check-Testi® laskee ja tulkitsee rekrytoijalle rekrytoitavan johtajan/esimiehen vastauksista 18 eri johtamisen osa-aluetta ja työntekijöiden vastauksista 9 eri osa-aluetta. Tämä helpottaa huomattavasti rekrytointipäätöksen tekemistä.
  • muista kuitenkin, että rekrytoija kantaa aina vastuun rekrytointiprosessista ja sen lopputuloksesta