Kujala Productions Finland Oy

Kujala Productions Finland Oy

HR-Check-Test®

Onnistu rekrytoinnissa – ota digitaalinen HR-Check-Test® käyttöön!

Skeletor juhlii

Picture by Seija Ollila

 

HR-CHECK-TEST® on digitaalinen ja kansainvälinen rekrytoinnin tukimenetelmä, jolla organisaatio varmistaa hyvien johtajien ja työntekijöiden saatavuuden sekä vähentää virherekrytointien aiheuttaman vaihtuvuuden välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Pitkällä tähtäyksellä näillä tekijöillä on suuri vaikutus työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen organisaatioissa.

HR-CHECK-TEST® perustuu tieteeseen ja tutkimukseen. Menetelmä sisältää väittämiä liittyen ihmisten toimintaan, käyttäytymiseen ja asenteisiin työelämässä. Johtajan/esihenkilön testi mittaa 23 eri johtamisen osa-aluetta ja työntekijöiden testi 14 osa-aluetta.

HR-CHECK-TEST® ei mittaa osaamista työssä, joka selvitetään rekrytointitilanteessa muilla tavoin. Testi ei korvaa psykologisia testejä, tarkempia henkilöarviointeja tai persoonallisuustestejä. Testi sopii käytettäväksi toimialasta riippumatta yrityksissä, julkisissa organisaatioissa ja kolmannella sektorilla.

HR-CHECK-TEST®in KÄYTTÖ KEHITYSKESKUSTELUSSA

  • kehityskeskusteluun tuleva henkilö täyttää HR-CHECK-TEST®in

  • esihenkilö saa tuloksen sähköpostiin

  • HR-CHECK-TEST®in avulla johtaja/esihenkilö valitsee keskustelun kohteeksi tärkeäksi katsomiaan osa-alueita henkilön antamista vastauksista.

 
 

HR-CHECK-TESTI®in KÄYTTÖ REKRYTOINNEISSA

  • HR-CHECK-TEST® ei mittaa osaamista, koska se on erilainen eri työtehtävässä
  • rekrytoija määrittelee, mitä HR-CHECK-TEST®llä mitattavia osa-alueita pitää tärkeänä haettavan tehtävän kannalta
  • rekrytointihaastattelija kirjautuu testijärjestelmään verkkosivulta ja antaa haastattelun yhteydessä testin vastattavaksi hakijalle
  • vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia
  • rekrytoija tulostaa dokumentin 
  • HR-CHECK-TEST® laskee ja tulkitsee rekrytoijalle rekrytoitavan johtajan/esihenkilön tai työntekijän vastaukset välittömästi.
  • HUOM. Rekrytoija kantaa aina vastuun rekrytointiprosessista ja lopputuloksesta.